5 december 2014

Wanneer begin jij meesterschap in mindful leiderschap te ontwikkelen?


Teams en organisaties zijn voortdurend in verandering. Er wordt hoge prestaties gevraagd, intensiever teamwerk en diepgaande innovatie om niet alleen klanten beter te bedienen maar tegelijk belangrijke economische en maatschappelijke kwesties aan te pakken.
Peter Drucker – een van de eerste managementgoeroes – noemde het systematisch loslaten van oude en niet meer nuttige manieren van werken om zo ruimte te scheppen voor vernieuwing al eerder cruciaal voor het overleven van organisaties . En die urgentie is alleen maar toegenomen. Maar veranderen gaat niet zo makkelijk omdat we allereerst zicht moeten krijgen op onze automatische piloot van routinematig handelen en als we dan aan het veranderen slaan krijgen we te stellen met onze neiging om onszelf immuun te maken voor verandering omdat die teveel angst en onzekerheid oproept. Dit geldt op persoonlijk vlak, maar ook in onze organisaties. Bovendien staan we als maatschappij voor vraagstukken rond voedsel voor een groeiende wereldbevolking, klimaat, water en energie, waarvoor nog geen oplossing voorhanden is of, als ze er zijn, schrikken we terug voor wat ze betekenen. Niet geringe uitdagingen.

Door de vijf dimensies van mindful leiderschap te ontwikkelen steun je jezelf om aan al die uitdagingen het hoofd te bieden. Door je vermogen tot mindfulness te vergroten versterk je:

  • Veerkracht
  • Onverschrokken tegenwoordigheid van geest
  • Onvoorwaardelijk verantwoordelijkheid nemen
  • Onderzoekende openheid
  • Experimenterend, innovatief en verbindend handelen.

Met mindfulness kun je schakelen tussen actie en reflectie, tussen doen en zijn. Je vervangt de automatische piloot door het meesterschap van de bewuste respons. Niet alleen bij jezelf maar ook in je team creëer je als mindful leider een groene zone van mindfulness en breng je ruimte om te leren tot stand. En zo zet je ook de volgende stap: je als organisatie met je volle aandacht richten op de zaken die jullie in de buitenwereld aan doen zijn: het leveren van producten en diensten aan klanten, rekening houdend met de eisen van de maatschappelijke omgeving.

Met het meesterschap van de bewuste respons maak je ook ruimte voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de grote vraagstukken waar organisaties of netwerken nu mee te maken hebben. Het verbeteren van het bestaande is daarvoor niet meer voldoende en er moeten oplossingen gezocht worden die nog niet voorhanden zijn, en in onbekend terrein. Daarvoor is het nodig dat (individuen in) organisaties en netwerken zich openstellen voor het waarnemen, de bewustheid en de keuzes die dan gevraagd worden: mindful vanuit het perspectief van de toekomst. Otto Scharmer, een van de grondleggers van die benadering, noemt dat presencing. Het gaat dan niet alleen om de verbetering van het organisatiesysteem maar om de regeneratie, de hernieuwing van de fundamenten ervan . Je legt opnieuw verbinding tussen de aspiratie van de organisatie en ieders individuele bijdrage, maar dan op een hoger niveau, namelijk wat de omgeving van klanten en andere stakeholders van ons nodig hebben.

Wanneer begin jij het meesterschap van mindful leiderschap te ontwikkelen?