Blog

4 januari 2016

Mindfulness op het werk: de gevallen beroemdheid van 2016?


De laatste paar jaar heeft mindfulness op het werk, dankzij internationale bedrijven als Google, media en journalisten, en enthousiaste trainers, sterrenstatus bereikt. Het wordt gepromoot als de oplossing voor de meeste of veel dagelijkse organisatieproblemen en eisen op het werk zoals stress en burn-out, slechte communicatie en samenwerking, creativiteit en presteren. Wat is de waarheid

27 april 2015

Stress hanteren voor leiders: strekken zonder streven


De impuls tot stress is in het leven van een managers vrijwel voortdurend aanwezig. De kunst zal zijn om stress te leren hanteren. Contact kunnen maken met de zijn-modus zoals we door de voorafgaande oefeningen hebben gedaan, is daarvoor een vereiste. Mentaal leren schakelen tussen doe-modus en zijn-modus is de volgende vaardigheid die veerkrachtige managers

24 april 2015

Verantwoordelijkheid: sleutel tot mindful leiderschap


Mindful managen van je team begint met het nemen van verantwoordelijkheid: durf je het aan om je team te begeleiden naar de groene zone van mindful teamwerk. En zo ja, hoe ziet je rol er dan uit? Ik wil even stilstaan bij die houding van verantwoordelijkheid, je intentie waarmee je aan de slag gaat. Laat

5 maart 2015

De grote valkuil van leiders: je blijven opofferen


Volhouden en doorzetten zijn criteria waarop managers geselecteerd worden , maar de druk van de organisatie én de wilskracht en het doorzettingsvermogen van de manager zelf kunnen zo groot zijn, dat die gemakkelijk terecht komt in een negatieve spiraal van veel en hard werken en te weinig rust nemen. Je neemt de pijn en het

5 december 2014

Wanneer begin jij meesterschap in mindful leiderschap te ontwikkelen?


Teams en organisaties zijn voortdurend in verandering. Er wordt hoge prestaties gevraagd, intensiever teamwerk en diepgaande innovatie om niet alleen klanten beter te bedienen maar tegelijk belangrijke economische en maatschappelijke kwesties aan te pakken. Peter Drucker – een van de eerste managementgoeroes – noemde het systematisch loslaten van oude en niet meer nuttige manieren van

26 november 2014

Mindful leiderschap is onmogelijk!


Mindful leiderschap begint met een simpele keuze: laat jij je als leider leven door de omstandigheden of neem je zelf het voortouw? Kies je er onvoorwaardelijk voor om te zorgen dat je eigen veerkracht op peil is, zodat je team ook weer op jou kan bouwen of verwaarloos je de balans in je leven? Durf

19 november 2014

Mindful Leiderschap: de automatische piloot voorbij


Plezierig werken met minder stress, hoge betrouwbaarheid realiseren van operationele processen, veel intensiever teamwerk met horizontale verantwoordelijkheden en een grote roep om creativiteit en innovatie. Van managers hebben we daar hoge verwachtingen bij, want zij kunnen teams en organisaties meenemen in de goede richting of juist afremmen in het leveren van prestaties en het uitzetten

4 november 2014

Angst voor verandering overwinnen door mindfulness?


De voorbeelden van leiders die worstelen met verandering  zijn legio. Veel leiders kiezen er voor hard door te werken met alle gevolgen voor hun persoonlijk leven én voor de teams waaraan ze leiding geven. Waarom het vaak misgaat als als leiders veranderingen inzetten, komt omdat ze niet goed door hebben met wat voor uitdaging we

29 oktober 2014

De 5 kernkwaliteiten van een mindful manager. Veerkracht en een open mind opbouwen


Ontwikkelen als manager is een leerproces. Leren zorgt er voor dat een ervaring, een bewust beleefd moment in het hier en nu, van invloed kan zijn op je toekomstig gedrag. Met mindfulness ontwikkel je veerkracht. Dit biedt je de mogelijkheid bewust te kiezen tussen actie en reflectie. En daardoor kunt je de toekomst met een