Over

 

Wibo Koole is directeur van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam en grondlegger van haar veelgeprezen leiderschapsprogramma Veerkrachtin management, mindfulness-based leadership development in 10 weken. Hij geeft lezingen en workshops over leiderschap, mindfulness en organisatieontwikkeling en is auteur van de bestseller Mindful Leadership. Tools to help you focus and succeed, dat voor het eerst een kader ontwikkelt van op mindfulness gebaseerd leiderschap en teamwerk. Daarnaast schreef hij Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisatiesen Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas.

Wibo Koole is een veelgevraagd trainer van mindfulness in organisaties en leiderschap. Naast zijn lange ervaring met mindfulness deelt hij in de trainingen ook zijn grote ervaring als manager, directeur en toezichthouder bij stevige organisaties.

Wibo Koole is auteur van de bestseller Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties, het eerste boek dat een kader ontwikkelt voor op mindfulness gebaseerd leiderschap en teamwerk. Hij geeft lezingen en workshops over leiderschap, mindfulness en organisatieontwikkeling.

Naast het geven van op mindfulness gebaseerde leiderschapsprogramma’s is Wibo Koole actief als management consultant en leiderschapsexpert voor innovatie in complexe systemen. Als executive coach begeleidt hij topmanagers en hij adviseert een brede range van organisaties, zowel corporate als sociaal bij strategieverandering en leiderschapsontwikkeling.

Het Centrum voor Mindfulness is een professioneel, innovatief en open trainings- en kenniscentrum voor mindfulness in Nederland en Europa. Haar missie is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven en werken, onderwijs en gezondheidszorg door mindfulness te integreren in alle onderdelen van de samenleving.

Naast het geven van op mindfulness gebaseerde leiderschapsprogramma’s is hij actief als management consultant en leiderschapsexpert voor innovatie in complexe systemen. Zijn werk richt zich op strategie en innovatie, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling in een brede range van organisaties, zowel corporate als sociaal. Zijn klanten lopen uiteen van KLM tot lokale overheden als de gemeente Amsterdam, van het ministerie van landbouw in Ethiopië tot internationale ngo’s als Oxfam en Synergos.

Zijn trainingen en advieswerk zijn mede gestoeld op zijn grote eigen ervaring als manager en leider, als campagne- en strategiemanager van de Consumentenbond, hoofd communicatie van Oxfam Novib en de geestelijke gezondheidszorginstelling Emergis, en als algemeen directeur van de Stichting Natuur en Milieu. Hij kent vele economische sectoren van binnenuit: telecom en ict, agroproductie, gezondheidszorg, bank- en verzekeringswezen; en de overheid. Hij was voorzitter van de Amsterdamse Partij van de Arbeid en heeft uitgebreide ervaring als voorzitter en toezichthouder, onder andere bij AMC/De Meren, het psychiatrisch ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam en bij de voorloper van ProDemos, het Nederlandse “Huis voor Democratie en Rechtsstaat”.

Hij studeerde cum laude af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en volgde het Advanced Management Program aan de Wharton Business School (University of Pennsylvania, Philadelphia). Hij is een gecertificeerd mindfulnesstrainer en lid van de Global Practitioner Group van het Presencing Institute (MIT, Boston). Hij beoefent diverse Boeddhistische (Vipassana, Zen, Shambhala) en andere contemplatieve tradities en is expert op het gebied van de moderne wetenschappelijk inzichten rondom mindfulness en zijn toepassingen.